YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA EĞİTİMLERİMİZ


YARATICI DRAMA 

Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama, tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde çocukların, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır.  

Eğitim ve öğretimde dramanın işlevi oldukça önemlidir. Drama’nın amacı; Çocukların kültürel gelişim, özgüven, kendini tanıma, yaratıcılık, eleştirel bakış, kendini aşma, problem çözme ve çözüm yolları üretme gibi nitelikleri kazandıran etkili bir yoldur. 

Yaratıcı drama aracılığıyla olaylar ve durumlarla bunların arasındaki bağlantılar kolayca öğrenilebilir. Drama’da bir durum somut, aynı zamanda soyut ifadelerle keşfedilir. Olayların yaşanarak gelişmesini içeren aktif bir yöntemdir. Böylece unsurları somutlaştırarak durumu açıklığa kavuşturur.

Yine yaratıcı drama çocuklara zihinsel, fiziksel ve duygusal katılım yoluyla dramatik bir ortamda var olma olanağı sunar. Bu ortam, kendi potansiyelini fark etme, kendini ifade etme, yaratıcılık gelişimi, kendini başkalarının yerine koyarak düşünebilme gibi becerilerin gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadır.

 

Neden Yaratıcı Drama?


Yaparak ve yaşayarak öğrenme olan Yaratıcı Drama, ısınma-oyun-drama süreçlerinden oluşur.Isınma etkinlikleri öğrenciyi ortama, arkadaşlarına ve derse alıştıracak hareketler yaparak oluşur. Oyun aşamasında geleneksel oyunlarımız yada grupla oynanabilecek tüm oyunlar oynayarak grup bilinci oluşturulur. Drama aşamasında doğaçlamalar, verilen rollerin canlandırılması, kendi ürettikleri hikayeleri canlandırma, dans, kukla, pandomim vs. sayısız drama etkinliği icra edilir.
Yaratıcı Drama çocukların sosyalleşmesi ile birlikte kendine olan güven ve saygısını geliştirir. İletişim ve problem çözme becerilerini geliştirerek bir gruba ait olma gizilgücünü hissettirir. Çocuğun etken olduğu Yaratıcı Drama karar verme, yetkinleşme, demokratikleşme, eleştirel düşünme, kendini ifade edebilme, problem çözme ve hayal gücü gibi daha birçok önemli kazanımlara sahiptir. Çağdaş yöntemlerden birisi olan yaratıcı drama çocuklarımız için etkili bir sosyal öğrenme ortamıdır.

Grup çalışmalarının en büyük avantajının bu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Seçtiğimiz tüm etkinliklerin öğrencilerimizin üretkenliğini artıracak, eğitsel, kişisel-sosyal, kişilerarası iletişim, üretkenlik, hayalgücü vb. alanlarda onlara katkı sağlayacak çalışmalar barındırmasını önemsiyorum. Özellikle Doğaçlama çalışmalarında öğrencilerimiz hem yaratıcılık yeteneklerini konuştururken hemde iç dünyalarını yansıtıyorlar bu sayede bir psikolojik danışman olarak öğrencilerim için üstüne gidilmesi gereken önemli konuları farkedip çözüm yolları bulma konusunda da etkinliklerimizi sürdürüyorum.